BusinessITScan voor IT-leiders en hun teams

 

 

Balans in “Run & Change the business”

 

 

 

 

IT-leiders en hun teams werken continu aan een goede balans tussen het borgen van continuïteit en het succesvol invoeren van nieuwe initiatieven. Zo blijven huidige processen stabiel gefaciliteerd, en nieuwe processen voorspelbaar ingevoerd in het IT-landschap. Plezierige en proactieve samenwerking met business leiders is daarbij cruciaal.

 

 

Ook de waardecreatie met IT vergroten?

 

 

Ook zij zijn succesvoller door de BusinessITScan®

BusinessITScan - Keolis

"Om onze prioriteiten voor onze digitale transformatie te bepalen, zochten we een praktische tool om integraal bedrijfsvoering en IT door te lichten en verbetervoorstellen te verzamelen bij directies, concessiebetrokkenen, gebruikers en IT-personeel. Hun 150 verbetervoorstellen en de 200 adviezen uit de BusinessITScan® engine stonden met 1 druk op de knop in het dashboard en adviesrapport. De verbeteringen worden door de medewerkers zelf gedragen; dit maakt de uitvoering alleen maar makkelijker."

Guido Swinkels
Manager ICT
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - Stadgenoot

BusinessITScan - Stadgenoot

"Met ons IT-team willen we continu zorgen voor de beste IT-diensten voor onze collega’s: onze interne klant. In zeer korte tijd verzamelden we met de BusinessITScan® organisatiebreed inzicht in IT-tevredenheid en verbeterkansen voor Business en IT. Met collega’s van allerlei afdelingen gaan we daarmee aan de slag, ook voor het opstellen van budgetten voor 2021. Zo zetten we een goede stap in onze Business/IT Alignment en digitale transformatie."

Edward Przewozny
IT-manager
 
Lees meer in de casebeschrijving
 

BusinessITScan - Asics

BusinessITScan - Asics

BusinessITScan - Asics

"De Zes IT-succesfactoren in de BusinessITScan® gaven ons snel, compleet en aanvullend 360-graden inzicht in de tevredenheid over de samenwerking tussen Business en IT in EMEA. Ook zijn door medewerkers en management in Business en IT voorstellen gedaan om productiviteit en innovatie samen te verbeteren. Daardoor is onze in 2018 neergezette visie, strategie en aanpak “IT is meer dan technologie” verder aangescherpt. 'We like to move IT'!"

Edwin Idema
IT Director EMEA