Onze klanten over digitale transformatie met de BusinessITScan

Laat je inspireren door klantverhalen

BusinessITScan - Keolis

"Het is ongelofelijk waardevol dat we langdurige relaties onderhouden met onze klanten, toeleveranciers en medewerkers. Tegelijk is het begrijpelijk dat onze bedrijfsprocessen hierdoor behoorlijk klant- en collegaspecifiek zijn. Dit gaan we harmoniseren, maar dat willen we niet afraffelen. Van deze strategische proces- en IT-vernieuwing willen we vele jaren plezier hebben." Voor deze strategische vernieuwing werd IT's Teamwork ingeschakeld en het platform BusinessITScan.nl gebruikt. Computable schreef het artikel over de 10 projectstappen die Jongeneel zette. 

Ruud Jongeneel
Algemeen Directeur
 
 

BusinessITScan - Keolis

"Om onze prioriteiten voor onze digitale transformatie te bepalen, zochten we een praktische tool om integraal bedrijfsvoering en IT door te lichten en verbetervoorstellen te verzamelen bij directies, concessiebetrokkenen, gebruikers en IT-personeel. Hun 150 verbetervoorstellen en de 200 adviezen uit de BusinessITScan® engine stonden met 1 druk op de knop in het dashboard en adviesrapport. De verbeteringen worden door de medewerkers zelf gedragen; dit maakt de uitvoering alleen maar makkelijker."

Guido Swinkels
Manager ICT
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - Caliber.global

"Onze organisatie groeit hard door onze mensen en onze technologie. Zo ontzorgen we onze klanten maximaal met wereldwijde logistieke diensten. We hebben Inter Essence gevraagd te reflecteren op onze projecten en onze IT-diensten. Met de BusinessITScan® en de gesprekken hebben we focus en rust gecreëerd en heldere prioriteiten gesteld. Erg nuttig!"

Arjan Oudejans
Chief Commercial Officer
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - PKN

"We hebben een goudmijn aangeboord gezien de verbetersuggesties en gerichte actiepunten die uit de BusinessITScan naar voren kwamen. Ook de opzet met het ‘spinnenweb’ vinden wij zeer bruikbaar. De gelaagdheid van de scan heeft ons geholpen om te prioriteren en dit af te zetten tegen onze huidige plannen voor digitale transformatie."

Cornelis Kamp
Manager Service Center a.i.
 
Lees meer in de casebeschrijving of het interview in Controllers Magazine

BusinessITScan - Stadgenoot

BusinessITScan - Stadgenoot

"Met ons IT-team willen we continu zorgen voor de beste IT-diensten voor onze collega’s: onze interne klant. In zeer korte tijd verzamelden we met de BusinessITScan® organisatiebreed inzicht in IT-tevredenheid en verbeterkansen voor Business en IT. Met collega’s van allerlei afdelingen gaan we daarmee aan de slag, ook voor het opstellen van budgetten voor 2021. Zo zetten we een goede stap in onze Business/IT Alignment en digitale transformatie."

Edward Przewozny
IT-manager
 
Lees meer in de casebeschrijving
 

BusinessITScan - Asics

BusinessITScan - Asics

BusinessITScan - Asics

"De Zes IT-succesfactoren in de BusinessITScan® gaven ons snel, compleet en aanvullend 360-graden inzicht in de tevredenheid over de samenwerking tussen Business en IT in EMEA. Ook zijn door medewerkers en management in Business en IT voorstellen gedaan om productiviteit en innovatie samen te verbeteren. Daardoor is onze in 2018 neergezette visie, strategie en aanpak “IT is meer dan technologie” verder aangescherpt. 'We like to move IT'!"

Edwin Idema
IT Director EMEA
 

BusinessITScan - Terberg Business Mobility

BusinessITScan - Asics

"Mijn doel was om (kritische) feedback te verzamelen bij onze interne IT-klanten. De tool genereerde met hun input direct een dashboard en een gedetailleerd adviesrapport. Het is erg krachtig om op deze manier in korte tijd zoveel inzichten te verzamelen!"

Jaco Reitsma
CTO 

BusinessITScan - Computable

BusinessITScan - Computable

"De BusinessITScan® gaf ons goede onderbouwing van onze strategische keuzes én praktische feedback van onze collega's, waarmee we concreet aan de slag konden."

Aart Vollenhoven
CFO
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - Shoeby

BusinessITScan - Shoeby

"Met 38 collega's van onze winkels en diverse afdelingen van onze centrale organisatie gebruikten we de BusinessITScan®. Het realtime dashboard en adviesrapport gaven ons in zeer korte tijd inzicht in de IT-tevredenheid en onze verbeterpunten."

Jeroen van den Bruele
IT-manager
 

BusinessITScan - Van der Linden

BusinessITScan - Computable

"We vonden het na onze snelle groei, gezond om kritisch naar onze organisatie, processen en ICT te kijken. We wilden geen maandenlange analyse, maar concrete stappen zetten. De BusinessITScan® van IT's Teamwork gaf ons snel inzicht in de IT-tevredenheid en verbeterpunten voor onze processen en automatisering. We zijn op koers!"

John van der Linden
IT- en Informatiemanager, eigenaar
 
Lees meer in de casebeschrijving

BusinessITScan - Low and Bonar

BusinessITScan - Low and Bonar

"Met de BusinessITScan® hebben we op eenvoudige wijze een direct inzicht gekregen in wat 'de business' én wat de IT-afdeling ervaart en belangrijk vindt. De uitkomsten waren snel en op overzichtelijke wijze terug te koppelen waardoor o.a. ook de IT-strategievorming eenvoudiger en met meer buy-in plaats kon vinden."

Bart-Jan van Beckhoven
Group IT Director