Download het artikel in Tijdschrift voor IT Management

Artikel in TITM
Ons artikel in Tijdschrift voor IT Management

Dienend leiderschap

Omslag naar agile organisatie vergt grote sprong