BusinessITScan: hét ideale SAAS kompas voor de digitale toekomst

De zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Organisaties in alle sectoren moeten zich sneller aanpassen om relevant te blijven voor hun klant. Processen moeten dus sneller aanpasbaar zijn, wat flexibeler IT-landschappen vereist. Echter die zijn vaak al complex genoeg. De noodzaak tot snellere aanpassing vereist een steeds hechtere, maar ook meer situationele samenwerking tussen diverse disciplines.

Digitale transformatie reikt van de voordeur naar de achterdeur van een organisatie. Daarom moeten vaak meerdere afdelingen samen veranderen. Om die reden hebben we een helder raamwerk mét toegankelijke tool gemaakt. Inmiddels zijn deze in vele sectoren toegepast. Hier vindt u enkele referenties.

De voordelen van de BusinessITScan®:

SAAS applicatie voor directe dataverzameling

Meet klantbeleving van IT

Meet de zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Begrijpelijk taalgebruik

Stimuleert verbinding in de gehele organisatie

Ontvang direct het dashboard en adviesrapport

Meertalig, onafhankelijk en integraal

Download onze whitepaper

 

 

Versterk ook úw organisatie

met de zes succesfactoren voor digitale transformatie©

Registration

1. Partnership

+ Hogere IT-tevredenheid
+ Betere samenwerking
+ Heldere verwachtingen

Invite

2. Productiviteit

+ Hogere efficiëncy
+ Betere datakwaliteit
+ Goede stuurinformatie

Dashboard

3. Innovatie

+ Heldere innovatiekoers
+ Quick wins in beeld
+ Focus op prioriteiten

Report

4. IT-competenties

+ Heldere IT-strategie
+ Betere projecten
+ Betere IB, AVG, ITGC

Prioritizer

5. IT-stabiliteit

+ Stabieler IT-landschap
+ Betere IT sourcing
+ Goede B/IT-roadmap

Actions

6. IT-financiën

+ Grip op IT-kosten
+ Goede IT-investeringen
+ Waardecreatie met IT

 

 

De zes succesfactoren voor digitale transformatie©: DIRECT inzicht met BusinessITScan®

1. Partnership

BusinessITScan - Partnership

Denken vanuit de klant

Klanten veranderen, in alle sectoren. Alle organisaties hebben dus dezelfde uitdaging: relevant blijven voor hun klant en blijven voorzien in de veranderende klantbehoefte. Het maken van een customer journey en het denken in persona’s geeft goed inzicht in de doelgroep(en) en hun behoeften. Een organisatie heeft extern verschillende persona’s als klant, een IT-afdeling heeft verschillende persona’s als interne klant.

Direct advies over

IT-tevredenheid

Levering

Communicatie

Samenwerking 

 

2. Productiviteit

BusinessITScan - Productiviteit

De lat gaat omhoog

Informatietechnologie kan enorm bijdragen aan productiviteit van de organisatie, mits de bedrijfsapplicaties de primaire processen goed ondersteunen. Productiviteit stijgt als met zo min mogelijk bedrijfsapplicaties wordt gewerkt, op de juiste randapparatuur. Doordat partnership dankzij de eerste succesfactor verbetert, worden vaak kleine verbeterkansen sneller geïdentificeerd en gerealiseerd. Dit ‘low hanging fruit’ identificeren en realiseren, laat collega’s merken dat geluisterd wordt naar hun wensen op het vlak van IT. Dat creëert draagvlak voor grotere innovaties.

Direct advies over

Primaire processen 

Datakwaliteit 

Management informatie

Informatie-uitwisseling 

Telecommunicatie 

 

3. Innovatie

BusinessITScan - Innovatie

DIGIP: Dit Is Geen IT Project

Innovatieve IT-afdelingen kunnen enorm bijdragen aan organisatie-innovatie. Het imago van IT is daarbij cruciaal. Wanneer de IT-tevredenheid laag is, dan is het verstandiger om eerst de oorzaken daarvan weg te nemen. Als dit op orde is gebracht, kan IT weer meepraten over ‘business innovation’. Voor digitale transformatie geldt: Dit Is Geen IT Project. Bij uitstek zijn klant- en proceskennis nodig, net als visie op de toekomst van de organisatie.

Direct advies over

Strategie 

Realisatie 

Waar voor uw geld 

 

4. IT-competenties

BusinessITScan - IT competenties

Minder focus op ijzer, meer focus op business

Om een organisatie digitaal te transformeren, is het noodzakelijk dat de IT-afdeling en de externe IT-dienstverleners beschikken over uitstekende competenties. Innovatieve IT-afdelingen hebben de IT-strategie en de IT-roadmap up to date, kunnen succesvol projectmatig werken met de gebruikersorganisatie en hebben in samenwerking met andere afdelingen de informatiebeveiliging en de privacy op orde. Ook wanneer IT-dienstverlening (gedeeltelijk) is uitbesteed, moeten de juiste competenties in huis zijn om dit te regisseren. In alle organisaties vereist dit zowel inhoudelijke kennis als communicatieve skills.

Direct advies over

IT-strategie 

Projectvaardigheden 

IT-capaciteit

IT-processen 

Informatiebeveiliging & AVG 

Kwaliteitsborging 

 

5. IT-stabiliteit & continuïteit

BusinessITScan - IT-stabiliteit & continuïteit

Steeds meer randvoorwaardelijk

Veel organisaties zijn voor de uitvoering van hun primaire processen in hoge mate afhankelijk van IT. Daarom moeten alle voor de gebruikersorganisatie zichtbare (en onder de motorkap dus ook de onzichtbare) IT-diensten continu beschikbaar zijn. Om de razendsnelle ontwikkeling van de techniek bij te houden, is het goed om kennis te betrekken van externe leveranciers middels de juiste IT sourcing & regievaardigheden.

Direct advies over

Storingshistorie 

Storingspreventie 

Kenmerken IT-landschap

IT sourcing 

Werktevredenheid bij IT 

 

6. IT financiële zaken

BusinessITScan - IT financiële zaken

Waardecreatie centraal

Innovatieve organisaties sturen hun IT niet alleen op financiële normen. Zij maken in de digitale agenda duidelijk onderscheid tussen kosten en investeringen voor ‘running the business’ en voor ‘changing the business’. In ieder geval is het noodzakelijk om IT-kosten en IT-investeringen voorspelbaar en professioneel te managen. Veel IT-afdelingen zijn blij als een financiële afdeling daarbij haar kennis inzet. Naast goede performance op de voorgaande vijf succesfactoren, versterkt dit absoluut het imago van IT in de organisatie.

Direct advies over

IT-kostenbeheer

IT-investeringsbeheer 

Gebruik van subsidies 

IT-verzekering 

 

Snel en helder inzicht in de zes succesfactoren voor digitale transformatie©

De BusinessITScan® is dé oplossing om het succes van de IT binnen uw organisatie te meten en te vergroten. Met deze unieke online tool krijgt u snel een compleet beeld van de IT-tevredenheid, de zes succesfactoren voor digitale transformatie, en de verbeterpunten en de kansen. Zo bespaart u geld en tijd op adviestrajecten, en kunt u direct aan de slag met verbeteren.

 

Wilt u direct inzicht in úw organisatie?

... maak uw keuze

Start de gratis sneak preview

Een goede eerste indruk in

slechts enkele minuten!

Start de volledige BusinessITScan®

Kickstart transformatie met alle

relevante betrokkenen!

Sampledashboard

Bekijk voorbeeld