IT-manager Stadgenoot over de resultaten van de BusinessITScan

Stadgenoot gebruikt BusinessITScan® als 360º Business/IT-thermometer

Stadgenoot: een moderne woningcorporatie

Stadgenoot is een maatschappelijke onderneming die werkt aan betaalbaar wonen in de wereldstad Amsterdam. Stadgenoot is er voor mensen die het op eigen houtje niet redden op de Amsterdamse woningmarkt. Voor mensen die te weinig verdienen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. We verhuren woningen, zorgen voor het dagelijkse en planmatige onderhoud en zorgen voor een leefbare omgeving. We zijn een woningcorporatie die alleen werkt binnen de grenzen van Amsterdam en daar zijn we trots op.

Stadgenoot is in juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen twee Amsterdamse woningcorporaties: de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV, opgericht in 1910) en Het Oosten (opgericht in 1911). Er werken ruim 300 mensen bij de vier bedrijfseenheden van Stadgenoot. Twee bedrijfseenheden zorgen voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing: Financiën & Bedrijfsvoering en Strategie & Portefeuille. Het klantgerichte werk is ondergebracht bij de bedrijfseenheid Klant & Woning. De bedrijfseenheid Vastgoed & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgerichte projecten.

CFO Roger Doomen is directeur Finance en Bedrijfsvoering, Edward Przewozny is Manager Informatietechnologie.

Activiteitgericht werken om sneller in te spelen op veranderingen

Activiteitgericht werken zorgt ervoor dat corporaties sneller kunnen inspelen op veranderingen. Maar hoe faciliteer je dat met bedrijfsvoering en IT? Edward Przewozny vertelt: “Het goed koppelen van expertapplicaties met onze kern is essentieel om activiteitgericht werken te ondersteunen.”

Volledig in control zijn terwijl je beweegt naar de cloud is volgens Edward dé IT-uitdaging voor Stadgenoot: “Onze IT-visie is dat we te allen tijde, op alle devices, zo actueel mogelijke informatie willen verschaffen aan onze medewerkers. Door in te spelen op SaaS-applicaties willen we zorgen dat mensen overal hun werk kunnen doen. Dat betekent dat we een switch maken van zelf IT beheren naar meer IT-contracten managen. Tegelijkertijd wil je de technische kennis over de ‘oude’ systemen vasthouden, ook al leun je meer op toeleveranciers. Het vinden van een balans tussen die technische kennis en de beweging naar de cloud is voor ons momenteel de uitdaging.”

Drie peilers in het verandertraject: bits, bytes en behaviour

”De stap naar de cloud is onder andere nodig om activiteitgericht werken te ondersteunen bij Stadgenoot: “Dit hybride werkconcept hadden we voor de coronacrisis al onderzocht, maar willen we als het straks weer mogelijk is alsnog doorvoeren,” vertelt Edward. “Activiteitgericht werken betekent dat activiteiten uitgangspunt zijn bij het kiezen van je flexibele werkplek. Dat kan dus zowel thuis als op kantoor zijn. Dat houdt ook in dat ons kantoor aangepast moet worden.” Hij vervolgt: “We hebben bij dit verandertraject drie pijlers benoemd: bits, bytes en behaviour. De eerste twee slaan bijvoorbeeld op het realiseren van 22 algemene vergaderruimtes voor mensen die een dag naar kantoor komen, of het aansluiten van extra netwerken om de wifi niet te overbelasten op een dag wanneer veel mensen op locatie werken. Met behaviour doelen we op het gedrag van mensen, bijvoorbeeld door elkaar in gemeenschappelijke werkruimten niet te storen met een call maar daar een aparte ruimte voor zoeken. Deze nieuwe manier van werken betekent voor ons echt een verandertraject.”

Waarom koos je voor de BusinessITScan?

Edward vertelt dat hij in dit verandertraject alle collega's wil meenemen: "Bedrijfsvoering en IT zijn de ruggegraat van onze organisatie, alle collega's hebben hiermee te maken. Het is dus belangrijk dat we periodiek beoordelen hoe zij dit ervaren. De BusinessITScan blijkt de enige onafhankelijke 'thermometer' te zijn waarmee IT-tevredenheid, datagedreven werken, bedrijfsvoering en IT eenvoudig doorgemeten worden. Dit hebben we volledig web-based in twee fases gedaan: eerst met alle IT-collega's, daarna met de Businesscollega's van Stadgenoot.

Welke inzichten leverde dat op, en wat heb je ermee gedaan?

Edward vertelt: "De status van de Zes succesfactoren voor digitale transformatie en de 25 thema's zagen we direct in het dashboard. Bij heel veel van die thema's hebben de 54 collega's toelichtingen en verbetervoorstellen ingevoerd, die direct met relevante adviezen (uit de ingebouwde adviesbibliotheek) in het adviesrapport terechtkwamen. Zo kregen we een totaalbeeld van onze situatie. Dit hebben we - vanwege Corona - via een webinar open en eerlijk gedeeld met de collega's die de BusinessITScan invulden. Met alle inzichten hebben we inmiddels een veel betere business/IT-alignment opgezet, realiseren we met onze collega's succesvollere projecten, en we hebben goede stappen gezet in ons verandertraject".